ELMO Rent suurendas tänu edukale IPO-le investeeringuid erinevatesse tehnoloogiatesse – sõidukipargi opereerimise tarkvarasse, autokontrollerisse ja kaugjuhitava auto arendusse ning lansseeris 2021 aasta teises pooles ainulaadse rendiauto ette tellimise teenuse. 

Uue teenuse käigus saab klient Harjumaa piires sõiduki enda valitud asukohta ette tellida ning see toimetatakse talle kahe sõidukipargi opereerija poolt kohale. Üsna pea hakkame sõidukit kliendile ette toimetama juba kaugjuhitavalt, mis võimaldab meil antud teenust klientidele tunduvalt väiksema tööjõukuluga ja lühema ooteajaga pakkuda. 

Esimene kaugjuhitava auto prototüüp läbis juba 2021 aasta lõpus Transpordiameti platsitesti esimese osa ning on teise etapi järgselt valmis suunduma liiklusesse täiendavaid tetkilomeetreid koguma. Tehnoloogia kiiremaks edasi arendamiseks alustati koostööd ka Teliaga, eesmärgiga kasutada kaugjuhtimispuldi ja kaugjuhitava auto vahelise side pidamiseks 5G võrku. Lisaks toetas eelmise aasta detsembris kaugjuhtimise tehnoloogia välja arendamiseks ELMO Renti ka EAS 374 094 euroga. 

ELMO Rent osaleb aktiivselt ka valdkonna ettevõtetega, Transpordiameti, MKM’i, PPA jt kaugjuhitava ja isejuhtiva sõidukeid puudutava liiklusseaduse ning tehniliste tingimuste juhtgrupis, eesmärgiga uued dokumendid kehtestada 2022a keskpaigaks. Dokumendid on sisendiks ka EU Komisjoni poolt koostavatele samadele dokumentidele, mille kehtestamise tähtajaks 2022a teine pool.

Detsembris algas ettevõtte ajaloo teine aktsiate emiteerimine, eesmärgiga kaasata lisavahendeid takso ärisuuna käivitamiseks, 20 kaugjuhitava auto ette valmistamiseks, välismaale laienemiseks, IT-süsteemide ajakohastamiseks ning autopargi laiendamiseks. Lisaks laiendatud teenuste paketile soovime kaasatud vahenditega pakkuda tekkinud nõudlusest ajendatult ka suuremat hulka premiumklassi sõidukeid. 

Eraldi mainimist väärib takso ärisuuna käivitamine, mis tõstab oluliselt ELMO Rendi teenuste kättesaadavust ja -kvaliteeti kliendile, tuues sealjuures ettevõttele lisakäivet ning suurendades uute klientide registreerumiste arvu.  

2021. TEISE POOLE MAJANDUSTULEMUSED 

Võlakoormus (lühi+pikaajalised kohustised) suurenes perioodil 513T eur võrra (31.12.20 lõpuga 1 391 039 eur versus 31.12.21 1 904 082 eur). 

Ettevõtte põhivarad kasvasid 31.12.20 1 217 035 eurolt 31.12.21 2 634 776 euroni. 

Kokku lisandus 2021. teises pooles ELMO Rendi autoparki 30 uut sõidukit, sh. kuusTesla Model 3-e, mis koos olemasolevatega aitasid ELMO Rendil 2021. teises pooles Tallinna, Tartu ja Pärnu linnateedel õhku sattumast kokku 164 383 kg Co2-e (2020 II poolaastal 59 806 kg Co2), mis on võrreldes aasta varasemaga 174% rohkem.

ELMO Rendiga liitus lõppenud aasta teises osas 2644 uut klienti (06-12.20 lisandus 722), mis on 241% rohkem võrreldes eelmise perioodiga. 31.12.21 seisuga oli Elmo Rendil 11 791 klienti. 

Müügitulu kasvas perioodil II poolaasta 2020/2021: 371 646eur vs. 871 089eur ehk kasv 134% 

Tööjõukulud suurenesid II poolaasta 2020/2021: 26 612eur vs 245 945eur ehk kasv üle 9 korra.

2022. müügikäibeks on prognoositud 3 481 704 eurot.

Lisad perioodide 2020 II poolaasta versus 2021 II poolaasta:

1) kasumiaruanded

2) bilanssid

3) rahavood

Allan Leppikson

juhatuse lige

Elmo Rent AS

allan@elmorent.ee


Rahavood.pdf
Kasumiaruanded.pdf
Bilanssid.pdf