AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

  HÄÄLETUSSEDEL
  ELMO Rent AS-i (registrikood 12994939, edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

  Aktsionäri nimi
  Aktsionäri registrikood või isikukood: (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)

  Aktsionäri esindaja nimi (kohustuslik juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul volitamise korral)

  Aktsionäri esindaja isikukood: (isikukoodi puudumisel sünniaeg)

  Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms)

  Aktsionäri esindamisel volitatud isiku poolt tuleb hääletussedeliga edastada esindusõigust tõendav dokument (volikiri), välisriigi juriidilise isiku puhul väljavõte välisriigi juriidilise isiku registrikaardist, millelt nähtuvad esindusõiguslikud isikud.

  Aktsionär hääletab 2. mai 2022 börsiteatega aktsionäridele edastatud otsuste eelnõude osas järgnevalt:

  Audiitori nimetamine 2021. majandusaastaks

  Asendada Aktsiaseltsi senine audiitor Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) ja nimetada Aktsiaseltsi 2021. majandusaasta audiitoriks Assertum Audit OÜ (registrikood 10990446). Määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja volitada Aktsiaseltsi juhatust audiitoriga vastava lepingu sõlmimiseks. Juhatusel on õigus määrata audiitori lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve.


  ____________________________________________
  allkiri posti teel hääletamise puhul

  Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 16. mai 2022. aastal kella 10.00-ks (GMT+2):
  - elektroonilise hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil koosolek@elmorent.ee või
  - posti teel hääletamise puhul skaneeritud hääletussedeli koopia e-posti aadressile koosolek@elmorent.ee ja omakäeliselt allkirjastatud originaali aadressile Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn, Harju maakond.

  Sisesta e-post, kuhu eeltäidetud vorm saata: