1. Kes me oleme?

ELMO Rent AS („Meie“) pakuvad koostöös elektri- ja hübriidautode lühirenditeenust ja autopargi hooldust. Kasvasime välja Eesti elektromobiilsuse programmist ELMO, mis on Eesti valitsuse ja Mitsubishi Corporation´i koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks.

Meie eesmärgiks on olla keskkonnasäästliku renditeenuse kasutajasõbralikkuse eestvedajaks, mistõttu soovime igal sammul tõsta Meie teenuse kasutusmugavust ja lihtsust, laiendada autoparki ja teenuse kättesaadavust, sh rendikohti.

Meie andmed on järgnevad: Elmo Rent AS, registrikood 12994939, asukoha aadress Kivi tn 12, Paldiski linn 78605, e-post: info@elmorent.ee .

 

2. Kelle isikuandmeid Me töötleme?

Me töötleme oma klientide ja Meie koostööpartnerite esindajate isikuandmeid. Klientideks peame isikuid, kes soovivad Meie teenust kasutada või kasutavad Meie teenust („Sina“). Meie koostööpartnerid on isikud, kellelt ostame teenuseid või tooteid.

Meie teenus on suunatud füüsilisele isikule, sest Meilt renditud sõiduautoga saab sõita ainult inimene.

3. Miks Me töötleme isikuandmeid?

Me ei paku teenust anonüümsele kliendile, see tähendab, et Me kogume iga oma kliendi kohta asjakohaseid isikuandmeid.

Enamasti oleme isikuandmete vastutav töötleja, st kogume ise isikuandmeid otse Sinult Meie poolt määratud eesmärkidel. Volitatud töötlejana saame reeglina isikuandmed oma koostööpartnerilt ja järgime rangelt partneri juhiseid. Sõltumata sellest, kas oleme isikuandmete vastutav või volitatud töötleja peame kinni Meie andmekaitse reeglitest.

4. Kust Me isikuandmeid saame?

Me saame esmased isikuandmed Sinult, kui Sa registreerid end Meie veebilehel kasutajaks või teed Meile päringu.

Kasutajaks saad registreeruda Meie veebilehel klikkides rubriigi „Registreeru kasutajaks“ ikoonil „Alusta“. Seejärel avaneb taotluse leht, mis tuleb Sul täita. Taotluses küsime andmeid ilma mida avaldamata ei saa Me Sulle teenust pakkuda.

Juhul kui oled Meie teenusest huvitatud, kuid vajad lisateavet, siis võid saata Meile infopäringu klikkides ikoonile „võta ühendust“. Sellisel juhul kogume isikuandmeid, mida Meile avaldad.

Meie teenuse kasutamise kohta kogume andmeid iseseisvalt peamiselt Sinu turvalisuse huvides.

5. Milliseid väärtusi ja põhimõtteid Me järgime?

Austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele. Suhtume Sinu isikuandmetesse hoolsalt. Mõistame, et maailm meie ümber muutub ja seetõttu analüüsime regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ning rakendame asjakohaseid meetmeid riskide maandamiseks.

Töötleme isikuandmeid seaduslikult ja minimaalses vajalikus mahus. Määrame selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks.

Põhjendatud vajadusel edastame isikuandmeid oma lepingupartneritele. Nõuame ja eeldame, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvaliselt.

Edastame isikuandmeid ametiasutustele ja järelevalveasutusele, kellel on isikuandmete saamiseks seaduslik õigus.

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

Mõistame, et Meil kehtivate andmekaitse reeglite täitmine toimub Meie töötajate kaudu. Seetõttu peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid andmekaitse reegleid.

Oleme andmekaitse tingimustes täpsemalt kirjeldatud isikuandmete töötlemise eesmärke, Sinu õigusi kui Meie kohustusi ja vastutust seonduvalt isikuandmete töötlemisega.

6. Küpsised

Kasutame oma veebilehel ”küpsiseid” (nt. Google Analytics), millega saad nõustuda, kui otsustad Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ aitavad Meil Sulle pakutavaid teenuseid parandada ja Sinu jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Sa suhtled Meie veebilehega. Peale selle võime koguda teavet Sinu arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Sinu kasutatava veebilehitseja tüüp ja versioon, veebilehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Neid andmeid kasutame Sulle kohandatud sisu kuvamiseks ja statistilistel eesmärkidel Meie veebilehe parandamiseks.

Kui Sa eelistad, et Sinu isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saad aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

7. Millised on Sinu õigused seonduvalt isikuandmetega?

Sul on kontroll oma isikuandmete üle. Kontrolli saad teostada mh järgnevalt: Sul on õigus oma isikuandmetega tutvuda, taotleda isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ja õigus isikuandmete ülekandmisele.

Juhul kui Sul on Meile küsimusi või taotlusi seonduvalt isikuandmetega, siis palun pöördu  Meie poole (info@elmorent.ee). Suhtume Sinu taotlustesse tõsiselt. Sul on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (www.aki.ee).

 

8. Müügitingimused (makseviisid)

Elmo Rent Eesti AS on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

9. Andmekaitse reeglite kehtivus ja kättesaadavus

Võime andmekaitse reegleid aeg-ajalt ajakohastada. Kehtivad andmekaitse reeglid on kättesaadavad Meie veebilehel www.elmorent.ee