Avalikustasime märtsi alguses oma viimase aastate arendustöö tulemuse ehk kaugjuhtiv tehnoloogia ELMO Rent autodesse (vt ELMO Rent 2.0 kavatseb aasta lõpuks tänavatele tuua kaugelt juhitava auto).
Arendustöö on jätkunud igapäevaselt ning valminud on meie uus kontroller, mis sisaldab jagamisteenuseks mõeldud põhifunktsioone (telefoniga rendisessiooni alustamine, uksed lahti/kinni, asukoht jpm) ning nüüd ka läbi sama kontrolleri kaugjuhtimisega seotud funktsioonide infovahetus.