ELMO Rent AS (registrikood 12994939, Kivi tn 12, 76805 Paldiski linn, Eesti, ELMO Rent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on ELMO Rendi poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav ELMO Rendi kodulehel https://elmorent.ee/wp-content/uploads/2021/06/ELMO-Rent-IPO-tutvustus.pdf. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse kuni 120 000 aktsiat, ELMO Rent jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra, kokku kuni 200 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 600 000 kuni 1 000 000 eurot, plaanitakse kasutada ELMO Rendi sõidukite jagamise ja sellega kaasneva tehnoloogia arendamiseks, selle igapäevaseks tarbimisharjumuseks kujundamiseks ning globaalseks skaleerimiseks.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. ELMO Rent on esitanud taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

  1. Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 04. juunil 2021 kell 10:00 ning lõppeb 14. juunil 2021 kell 16:00 (Eesti aja järgi).
  2. Pakutava aktsia hind on 5 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 4,90 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.
  3. Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
  4. ELMO Rendil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

04. juuni 2021  Algab pakkumisperiood
14. juuni 2021  Pakkumisperioodi lõpp
15. juuni või sellele lähedane kuupäev  ELMO Rent avaldab pakkumise tulemused
17. juuni 2021 või sellele lähedane kuupäev  Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
01. juuli 2021 või sellele lähedane kuupäev  Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil

 

Täpsemalt jälgi ELMO Rendi börsiteateid siit: Nasdaq Baltic