Читайте наши новости

Get updated with latest technology news from xPider Team.

ELMO Rent AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ELMO Rent AS-i (edaspidi nimetatud kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28.06.2022 algusega kell 15.00 Tallinnas Öpiku Konverentsikeskuse (Valukoja 8, II korrus) koosolekusaalis Universum. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati 6. juunil 2022 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5d4e859c9f305cdee9b858b93d872bc9&lang=et), Aktsiaseltsi koduleheküljel (https://elmorent.ee/investeeri/) ning ajalehes „Postimees“. Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 16.41. Üldkoosoleku osalejate nimekirja kohaselt […]

ELMO Rendi lühirendi käive kasvas maikuus 2,6 korda võrreldes mullusega

ELMO Rendi maikuu müügikäive oli 125 517 eurot (2021. aasta maikuus 41 299 eurot, kasv 204%). Sellest lühirendi tulu moodustas 70 876 eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga üle 2,6 korra suurem (2021. aasta maikuus 27 064 eurot). Graafik 1 „Müügitulu koos prognoosiga kuude lõikes” Võrreldes aprilli tulemiga tõusis lühirendi käive 15% (2022. aasta aprillis […]

ELMO Rent AS-i auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

ELMO Rent AS-i (edaspidi ELMO) nõukogu on kinnitanud ettevõtte 2021. aasta auditeeritud aastaaruande. Erinevused võrreldes auditeerimata vahearuannetega  ELMO majandusaasta aruanne auditeeriti sel aastal esimest korda. Seoses sellega on läbivalt täpsustatud raamatupidamiskannete kajastamist. Täpsustuste tulemusena esineb auditeeritud aastaaruandes võrreldes 22. septembril 2021 ja 31. märtsil 2022 avaldatud auditeerimata I ja II poolaasta vahearuannetega finantstulemuste osas erinevusi. […]

ELMO Rent AS-i kommentaarid seoses Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni otsusega

ELMO Rent AS (edaspidi ELMO Rent) võtab arvesse Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni (edaspidi Komisjon) 4. mail 2022 avaldatud otsuses toodud seisukohad finantsandmete esitamise kohta ja on teinud vajalikud sammud edasiste eksimuste vältimiseks. Komisjon avalikustas 4. mail 2022 otsuse, mille alusel määrati ELMO Rendile otsuses välja toodud First North reglemendi punktide rikkumise eest leppetrahv […]

Uudised